Dla kogo kredyt mieszkaniowy na start? Zasady nowego programu mieszkaniowego #naStart

Marzysz o własnym mieszkaniu w Ostrowie Wielkopolskim, ale wysokie ceny nieruchomości i trudności w uzyskaniu kredytu stoją na przeszkodzie? Rząd wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko młodych Polaków i uruchamia nowy program mieszkaniowy na zakup i budowę pierwszej nieruchomości – #naStart.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej założeniom nowego programu. Omówimy, kto może skorzystać z dofinansowania, na jakich zasadach działa program i jakie są jego główne korzyści.

Program “Mieszkanie na start” to szansa na spełnienie marzeń o własnym M w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki rządowemu dofinansowaniu zakup nieruchomości stanie się bardziej dostępny dla wielu osób, a ja jako ekspert finansowy pomogę Ci go uzyskać. 

“Mieszkanie na start”- kwestie techniczne

Z końcem roku pożegnaliśmy “Bezpieczny kredyt 2%”. Zainteresowanie nim przeszło najśmielsze oczekiwania, a program umożliwił wielu młodym ludziom wreszcie zakupić własne mieszkanie. Wraz ze zmianą rządu w Polsce pojawił się pomysł stworzenia nowego programu dla kredytobiorców, który został oficjalnie zapowiedziany na początku 2024 roku. 

Kiedy rusza program?

Nie jest znana dokładna data otwarcia drogi do złożenia wniosku z dofinansowaniem #naStart, jednak rząd zapowiedział, że program ruszy w drugiej połowie 2024 roku. Wnioski będzie można składać do 31.12.2027 roku, a przewidywany ilość udzielonych kredytów w samym 2024 rok to aż 35tys sztuk. 

Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat, a jego raty będą dofinansowywane przez 10 lat w przypadku kredytu hipotecznego, a kredytu konsumenckiego 5 lat. Jeśli obawiasz się o wprowadzenie przez banki ogromnych kosztów początkowych kredytu, to muszę Cię uspokoić. Zostanie wdrożony zakaz stosowania przez te instytucje prowizji i marży wyższej niż w kredytach udzielanych poza programem. 

Jakie kwoty wchodzą w grę?

Nie ma ograniczonej kwoty kredytu, na który może wspomóc program “Mieszkanie na start”. Ustanowione będą jednak limity, do których będą obowiązywały dopłaty do spłaty kredytu. Wynosić one będą następująco:

– 200 tys. zł dla singli, 
– 400 tys. zł dla gospodarstwa 2-sobowego,
– 450 tys. zł dla gospodarstwa 3- osobowego,
– 500 tys. zł dla gospodarstwa 4-osobowego,
– 600 tys. zł dla gospodarstwa 5-osobowego.

Dla większych gospodarstw przewidziane jest zwiększenie progu o 100 tys. zł na każdą kolejną osobę. 

Limity mogą być zwiększone dla miast wojewódzkich w przypadku, gdy wojewoda ogłosi, że wartość odtworzenia metra kwadratowego lokalu mieszkalnego jest co najmniej:

 • 25% wyższa niż dla całego kraju- wtedy wysokość kredytu i limit dochodu brutto wzrasta o minimum 10% (na przykład Kraków, Poznań),
 • 50% wyższa niż dla całego kraju- limit w obu przypadkach zostaje zwiększony o 20% (Warszawa).

Jakie są limity powierzchni nabywanego lokalu w ramach programu mieszkaniowego

Niestety ze względu na to, jakie gospodarstwo zostanie wzięte pod uwagę w przypadku kredytu #naStart, będą obowiązywały limity powierzchni zakupionej nieruchomości, a mianowicie:

– 50m2 dla singla,

– 75mdla gospodarstwa dwuosobowego,

– 100mdla gospodarstwa trzyosobowego,

– 125mdla gospodarstwa czteroosobowego,

– 150m2 dla gospodarstwa pięcioosobowego.

Kto może skorzystać z programu “Mieszkanie na start”

Kredytobiorcy mogą sięgnąć po kredyt nawet bez wkładu własnego Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli wówczas gwarancji, jednak wkład ten wynosić będzie nie więcej niż 100 tys. zł. Ponadto z programu mogą skorzystać:

 • Single, niemający ukończonych 35 lat,
 • Single bez ograniczeń wiekowych, ale wychowujący jedno dziecko,
 • Związki partnerskie bez ograniczeń wiekowych,
 • Maksymalnie dwie osoby prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe, bez względu na łączący je stosunek prawny.

Ponadto:

 • Osoby, które nie są i nie były właścicielami domu, mieszkania. Chyba że uzyskali prawo własności do mieszkania, domu lub spółdzielczego lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia, bądź darowizny, a ich udział w nieruchomości wynosi nie więcej niż 50% udziału oraz nie zamieszkują tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy. 
 • Osoby, które były właścicielami nieruchomości mieszkalnej, ale zbyły ją w drodze darowizny na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego, przed ukończeniem 18-ego roku życia. 
 • Osoby, które są właścicielami nie więcej niż jednego mieszkania, ale w skład ich gospodarstwo wchodzi co najmniej troje dzieci.
 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie będą ani nie były stroną umowy zawartej w okresie 36 msc przed złożeniem tego wniosku związanej z nabyciem lokalu/domu/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • !Luka dla związków małżeńskich, gdzie jeden z małżonków tylko spełnia warunki programu! W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, jeden z małżonków może przystąpić samodzielnie do kredytu ale będą go obowiązywały warunki jak dla singla.

Jeśli masz obywatelstwo polskie i pracujesz za granicą, możesz również skorzystać programu, a także wtedy, gdy nie masz takiego obywatelstwa, ale osoba, z którą przystąpisz do programu, jest obywatelem polski. Jest tu jeden haczyk- powinieneś zarabiać w złotych polskich. Jednak to od banku będzie zależało, czy udzieli Ci kredytu w polskiej walucie, gdy Twój dochód wpływa na konto w innej walucie. 

Co może być sfinansowane z programu #naStart?

Nieruchomość musi być zakupiona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także nie może być przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej. Program więc przeznaczony jest na:

– budowę domu jednorodzinnego w tym jego wykończenie oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej w celu budowy na niej tego domu,

–  nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w tym jego wykończenie i remont ( rynek pierwotny i wtórny),

– realizację inwestycji mieszkaniowej w formule kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,

– zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z wykończeniem tego lokalu lub domu. Pamiętaj, że kredyt na zakup nieruchomości biorącej udział w programie udzielany jest tylko w złotych polskich. 

Kryterium dochodowe w programie “Mieszkanie na start”

Istnieją pewne limity dochodowe, które w pełni pozwalają na skorzystanie z programu. Ich przekroczenie nie dyskwalifikuje jednak do wzięcia w nim udziału, a jedynie obniża kwotę dopłaty do rat. W przypadku singla o każdą przekroczoną 1 zł- kwota dopłaty zostanie pomniejszona o 50 gr, a w pozostałych przypadkach- o 25 gr. Jakie obowiązują więc limity dochodowe w programie #naStart?

– 7 tys. zł netto dla singla,
– 13 tys. zł netto dla par i małżeństw lub singli z jednym dzieckiem,
– 16 tys. zł netto dla gospodarstwa 3-osobowego,
– 19,5 tys. zł netto dla 4-osobowego gospodarstwa domowego,
– 23 tys. zł brutto dla gospodarstwa 5-osobowego i większego.

Uzyskiwany dochód do wyznaczenia limitu będzie przyjmowany na podstawie poprzedniego roku, a zdolność kredytowa będzie liczona według procedur danego banku. Natomiast aktualnie nie wiadomo, jak będzie odnosiło się to do działalności gospodarczej.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego z programem “na start”

Dopłaty do rat obniżą koszty kredytu, a także zmniejszą ich koszt. Dzięki temu oprocentowanie będzie wynosiło:

 • 1,5% dla gospodarstwa bez dziecka,
 • 1% dla gospodarstwa z jednym dzieckiem,
 • 0,5% dla gospodarstwa z dwójką dzieci,
 • 0% dla gospodarstwa z trójką dzieci . 

Oprocentowanie 0% ma również obowiązywać dla kredytów konsumenckich zaciągniętych na pokrycie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej lub partycypacji w SIM bądź TBS.

Kiedy stracisz możliwość dopłat do rat kredytu?

Pamiętaj, że dopłaty stracisz zawsze z ostatnim dniem miesiąca, w którym dojdzie do niespełnienia ich warunków. Natomiast dopłaty udzielone po tym dniu, podlegają zwrotowi. Sytuacje powodujące utratę dopłat to:

 • Sprzedaż nieruchomości z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. -Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców,
 • Zbycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego, z wyłączeniem przejęcia całego kredytu i prawa przez drugiego kredytobiorcę.
 • Zwrócenie środków partycypacji, zaciągniętych w ramach programu,
 • Wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu wszystkich uprawnionych kredytobiorców,
 • Przeznaczenie lokalu na inne cele niż mieszkaniowe,
 • Zakup innej nieruchomości mieszkalnej lub nabycie prawa do innego lokalu spółdzielczego mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowi darowizna lub spadek,
 • Wynajem lokalu mieszkalnego lub domu bądź jego użyczenie osobom trzecim,
 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • Zmiana oprocentowania kredytu na zmienne,
 • Przepisanie kredytu na jedną osobę, która ukończyła 35 lat. Sytuacja nie obowiązuje, gdy doszło do śmierci kredytobiorcy, lub jeśli w dniu przepisania kredytu w skład gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko.

Natomiast zwrot wszystkich dopłat, a także ich utarta następuje wtedy, gdy będzie miało miejsce skazanie kredytobiorcy za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, popełnione w związku z udzieleniem kredytu mieszkaniowego wraz z programem “Mieszkanie na start”.

Jak skorzystać z programu #naStart w Ostrowie Wielkopolskim?

Przede wszystkim trzymać rękę na pulsie i śledzić informacje na temat startu programu. Pamiętaj jednak, że przed zaciągnięciem kredytu, konieczne jest dokonanie wyboru Twojej wymarzonej nieruchomości. Jeśli nie wiesz, na jaką nieruchomość możesz sobie pozwolić oraz jaką masz zdolność kredytową, zapraszam Cię na niezobowiązującą konsultację kredytową. Podczas naszego spotkania szczegółowo opowiem Ci o dostępnych opcjach finansowania zakupu nieruchomości, a także przedstawię plan działania, abyśmy wspólnie szybko i bez zbędnego stresu doprowadzili do realizacji Twoich planów.

Zapraszam Cię do kontaktu!

Dla kogo kredyt mieszkaniowy na start? Zasady nowego programu mieszkaniowego #naStart
Dla kogo kredyt mieszkaniowy na start? Zasady nowego programu mieszkaniowego #naStart
Scroll to Top